• Yaşam

    Kompleksli İnsan

    Bakmayın öyle afra tafra yaptıklarına. Ben bilirim, ben biliyordum, ben zaten hep bilirim havalarına. Sürekli birilerini ya da bir şeyleri eleştirme, düzeltme, ayar verme heveslerine. Kendilerini öne çıkarma çabalarına. Aslında kendilerinin bile tahammül edemedikleri kişiliklerini başkalarına sevdirme sevdasındadırlar. Amaçları bir başkasını ezerek onun sırtından prim yapmaya çalışmaktır sadece. Bilmezler ki yalnızca kendilerini küçültürler. Bunu bile fark edemeyecek kadar akıldan yoksun kişilerdir bunlar. Kendilerindeki eksiklikleri düzeltmek, en azından bunun için çaba sarf etmek yerine dikkati başkalarının eksiklik ya da kusurlarına yöneltirler. Onların fiziksel, zihinsel farklılıklarıyla alay etmekten haz alırlar. Çünkü eziklerdir. İyi araştırıldığında ya kendine çok takıntı ettiği ya da zamanında çok horlandığı, kınandığı, utandırıldığı bir şeylerin varlığı ortaya çıkacaktır. İtilip…