• Yaşam

    “Aşeka”dan “Aşk”a

    Bir rivayete göre, aşk kelimesi Farsça ‘aşeka’ kelimesinden, diğer bir rivayete göre de Hindistan’daki ‘aşeka’ adı verilen sarmaşık türü bitkiden türemiştir. Adına ‘aşeka’ denilen bu bitki bildiğimiz sarmaşığa benzermiş. Aşeka, bir ağacın veya bir başka bitkinin yanında topraktan çıkar ve ona sarılmaya başlarmış. Sarıldıkça o ağacın gövdesine yapışır ve zamanla o ağacın gövdesinde erir ve ağacın gövdesinde kaybolup gidermiş. Bazen de sarıldığı ağacı öyle sarar sarmalarmış ki, bir yandan ağacın suyunu emerek beslenirken bir yandan da onu zayıflatıp soldurur ve bir zaman sonra da kurutarak öldürürmüş. Hal böyleyken aşkın delice hali ne tarz sonuçlar doğurur bilemiyorum. Bilemiyorum çünkü akla mantığa sığmayacak her şey olabilir. Zaten aşk varsa muhtemelen akıl ve…